صفحه اصلی > افتخار > گواهينامه ها و افتخارات

گواهينامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
گواهی تحقیق و توسعه
گواهی تحقیق و توسعه
گواهینامه ثبت اختراع گز بدون شکر
گواهینامه ثبت اختراع گز بدون شکر
واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان سال 85
واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان سال 85
مجوز واحد فناوری
مجوز واحد فناوری
واحد نمونه سال
واحد نمونه سال
لوح تقدیر
لوح تقدیر
لوح تقدیر وزارت صنایع - گز استویا
لوح تقدیر وزارت صنایع – گز استویا
لوح تقدیر نقش تحقیق و توسعه در افزایش یهره وری سازمانی
لوح تقدیر نقش تحقیق و توسعه در افزایش یهره وری سازمانی
لوح تقدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
لوح تقدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
تندیس همایش نقش تحقیق و توسعه
تندیس همایش نقش تحقیق و توسعه
واحد برترصنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان سال 88
واحد برترصنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان سال 88
تندیس سازمان توسعه تجارت ایران
تندیس سازمان توسعه تجارت ایران
واحد تولیدی نمونه در سال همت مضاعف و کار مضاعف
واحد تولیدی نمونه در سال همت مضاعف و کار مضاعف
واحد نمونه کیفیت سال 89
واحد نمونه کیفیت سال 89
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
FDA Certificate
FDA Certificate
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
محصول تحقیق و توسعه نمونه کشوری1387
محصول تحقیق و توسعه نمونه کشوری1387
صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال1389
صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال1389
تندیس همایش ملی روز جهانی غذا سال 1391
تندیس همایش ملی روز جهانی غذا سال 1391
لوح تقدیر صادر کننده نمونه استانی 1391
لوح تقدیر صادر کننده نمونه استانی 1391
تندیس صادر کننده نمونه استانی 1391
تندیس صادر کننده نمونه استانی 1391
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت
تقدیرنامه از دانشگاه صنعت
تقدیرنامه از دانشگاه صنعت
تقدیرنامه از شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم
تقدیرنامه از شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم
 کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استانی در سال 1391 در گروه صنایع غذایی
کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استانی در سال 1391 در گروه صنایع غذایی
تندیس یادمان تجلیل از واحد نمونه در حوزه تحقیق و توسعه
تندیس یادمان تجلیل از واحد نمونه در حوزه تحقیق و توسعه
کارفرمای نمونه
کارفرمای نمونه
لوح تقدیر جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
لوح تقدیر جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
تندیس جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
تندیس جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
تندیس محصول نمونه استان (پروگز) 1393
تندیس محصول نمونه استان (پروگز) 1393
لوح تقدیر محصول نمونه استان
لوح تقدیر محصول نمونه استان
گواهینامه پذیرش بازار سهام
گواهینامه پذیرش بازار سهام

___________________________________

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *