صفحه اصلی > درباره > چگونه گز، سکه شد

چگونه گز، سکه شد

چگونه گز، سکه شد
 
برنامه رادیویی " چگونه گز ، سکه شد" از آبان ماه تا اسفند ماه 1393  از رادیو صدای اصفهان جهت معرفی شرکت گز سکه ، بخش های مختلف شرکت و دستاوردها پخش شد.
برنامه های رادیویی پخش شده را از اینجا می توانید دانلود کنید:
 
 
 
 
شماره تلفن برندگان مسابقه سوم 
 
1)  2368***0913
2) 4209***0913
3)  4865***0913
4)  8451***0913

شماره تلفن برندگان مسابقه دوم 
 

1)   2233 * **0933
2)   6180  ***0913
3)   0711 ***0913
4)    4022***0936

 
شماره تلفن برندگان مسابقه اول
4412***-0913  روح ا… حیدری
2974***-0913  اکبر نوروزی
2921***-0913 غلامرضا بابایی
4593***-0913 نازنین مرادی