راه های تماس

دفتر مرکزی اصفهان:

شماره تماس کارخانه:

دفتر تهران:

دفتر مشهد:

آدرس ایمیل:

کانال تلگرام گز سکه

اینستاگرام گز سکه

صفحه فیس بوک

 

Sekkeh Gaz Co.

Main Office: Isfahan Science & Technology Town 

                 Tell: (+98 31) 33310357

                 Fax: (+98 31) 33932319

Factory Tel: (+98 31) 45644302

Tehran OfficeNo. 25, Shahidbakhshi Av., Noe parast St., Shahid akbarnejad St., Namjoo Sq., Tehran, Iran

                        Tel: (+98 21) 77561804 

                        Fax: (+98 21) 77551642

Email: info@sekkehgaz.com 

web: www.SekkehGaz.com

telegram: telegram.me/sekkehgaz

www.instagram.com/sekkehgaz