صفحه اصلی > فروش > قیمت فروش محصولات

قیمت فروش محصولات

 

قیمت فروش محصولات گز سکه

(لازم به ذكر است به قيمت هاي ذيل 8% ماليات بر ارزش افزدوه اضافه ميگردد)

 

  كدمحصول نام محصول قيمت
1 10107100 گز لقمه 10% پسته 900 گرمی 230880
2 10407100 گز گردویی 120 گرمی مدرسه 42180
3 18107100 گز لقمه 18% پسته 450 گرمی 157620
4 18107102 گز لقمه 18% پسته 900 گرمی – آثار باستانی 311910
5 18107103 گز لقمه 18% پسته 200 گرمی 77700
6 18107104 گز لقمه 18% پسته میوه ای 600 گرمی 224220
7 18107105 گز لقمه 18% پسته900 گرمی-کیفی 311910
8 18107107 گز گلریز 18% پسته فلفلی 7770
9 18107202 گز لقمه 18% پسته زعفرانی 300 گرمی – آنجل 179820
10 18107206 گز لقمه 18% پسته زعفراني400 گرمي- قلمکار 297480
11 18167400 گز گلريز 18% پسته 350 گرمی IML 136530
12 18207100 گز لقمه 18% بادام 450 گرمی 116550
13 18207200 گز لقمه 18% بادام زعفرانی 300 گرمی – آنجل  148740
14 18207202 گز لقمه 18% بادام زعفرانی قلمکار خشتی 258630
15 18507100 گز سلام بر طبيعت 350 گرمی 162060
16 20157111 گز شکلات بار پسته 6 عددی 87690
17 25107001 گز لقمه 25% پسته 700 گرمی پذیرایی – پروگز 0
18 25107100 گز لقمه 25% پسته 450 گرمی-پروگز 210900
19 25107102 گز لقمه 25% پسته 300 گرمی پروگز-طرح چهره 157620
20 25157001 گز گلريز پسته شکلاتي انجمن(تکي) 6660
21 25157100 گز مدوزا مقوایی-پسته شکلاتی 450 گرمی 216450
22 25157101 گز مدوزا پاکتی-پسته شکلاتی 200 گرمی 98790
23 25157103 گز مدوزا واگنی-پسته شکلاتی 300 گرمی 153180
24 25157107 گز عتیق پسته-شکلاتی 450 گرمی 216450
25 25157109 گز عتیق نقره ای پسته شکلاتی 360 گرمی 274170
26 25157110 گز شکلات بار پسته 30 گرمی 14430
27 25157300 گز مدوزا فلزي پسته شکلاتی 450 گرمی 256410
28 25157302 گز استوانه کودک پسته شکلاتی 200 گرمی 142080
29 25157303 گز چمدانی کودک پسته شکلاتی 400 گرمی 244200
30 25157304 گز گلریز پسته شکلاتی قلبی فلزی 240 گرمی 140970
31 25157403 گز گلریز پسته شکلاتی انجمن 160 گرمی 82140
32 25207001 گز لقمه 25% پروگز بادام 700گرمي پذيرايي 0
33 25207100 گز لقمه 25% بادام 450 گرمی-پروگز 154290
34 25357100 گز کوروش مقوایی فندق شکلاتی 450 گرمی 170940
35 25357101 گز کوروش پاکتی فندق شکلاتی 200 گرمی 77700
36 25357102 گز کوروش واگنی فندق شکلاتی 300 گرمی 122100
37 25457100 گز پرشین مقوایی-گردو شکلاتی 450 گرمی 192030
38 25457101 گز پرشین پاکتی-گردو شکلاتی 200 گرمی 87690
39 25457102 گز پرشین واگنی-گردو شکلاتی 300 گرمی 135420
40 28107100 گز لقمه 28% پسته 450 گرمی 204240
41 28107104 گز لقمه 28% پسته 900 گرمی-آثار باستانی 405150
42 28107105 گز لقمه 28% پسته 400 گرمی 189810
43 28167100 گز گلی 28% پسته 450 گرمی 217560
44 28167101 گز گلریز 28% پسته 400 گرمی 194250
45 28207100 گز لقمه 28% بادام 450 گرمی 140970
46 28207200 گز صندوقچه ترمه لقمه 28% بادام 350 گرمی 268620
47 28267100 گز گلی 28% بادام 450 گرمی 154290
48 28907200 گز لقمه28%پسته و بادام فانتزي400 گرمي 258630
49 30257100 گز طلایی مقوایی بادام شکلاتی 450 گرمی 185370
50 30257101 گز طلایی پاکتی بادام شکلاتی 200 گرمی 82140
51 30257102 گز طلایی واگنی بادام شکلاتی 300 گرمی 127650
52 30257103 گز عتيق بادام شكلاتي 450 گرمی 178710
53 30257105 گز شکلات بار بادام شکلاتی 30 گرمی 12210
54 35107100 گز لقمه 35% پسته 400 گرمی 236430
55 35107109 گز لقمه 35% پسته 900 گرمی-آثار باستانی 506160
56 35107110 گز لقمه 35% پسته 200 گرمی 120990
57 35107200 گز جیر آبی لقمه 35% پسته 400 گرمی 341880
58 35107201 گز ترمه کتابی – لقمه 35% پسته 400 گرمی 370740
59 35107202 گز کلیات عتیق 3-لقمه 35% پسته 100 گرمی 104340
60 35107204 گز لقمه 35% پسته 150 گرمی – ترمه پالتویی 193140
61 35107205 گز ترمه وزیری – لقمه 35% پسته 350 گرمی 391830
62 35107206 گز لقمه 35% پسته صندوقچه ترمه 350 گرمی 359640
63 35107207 گز ترمه کشویی کوچک-لقمه 35% پسته 225 گرمی 280830
64 35167100 گز گلی 35% پسته 450 گرمی 259740
65 35167201 گز چوبی گلریز 35% پسته 400 گرمی 306360
66 35207100 گز لقمه 35% بادام 400 گرمی 166500
67 35207203 گز جیر قرمز 35% بادام 400 گرمی 270840
68 35267100 گز گلی 35% بادام 450 گرمی 179820
69 40107100 گز لقمه 40% پسته زعفرانی 250 گرمی 183150
70 40107101 گز لقمه 40% پسته زعفرانی 150 گرمی 112110
71 40107200 گز صندوقچه ترمه لقمه 40% پسته زعفرانی 350 گرمی 397380
72 40107201 گز لقمه 40% پسته زعفرانی فانتزی-300 گرمی 291930
73 40107202 گز لقمه 40% پسته زعفرانی 320 گرمی خاتم 1652790
74 40107203 گز لقمه 40% پسته زعفرانی 400 گرمی-مینا 586080
75 40167100 گز گلی 40% پسته 450 گرمی 298590
76 90057100 گز عتيق چهار مغز شکلاتی پاکتی 200 گرمی 86580
77 90057200 گز رويال3 طلايي چهار مغز شکلاتی 500 گرمی 304140
78 90657200 گز كليات عتيق 1 – چهارمغز شکلاتی 450 گرمی 268620
79 90657202 گز کلیات عتیق گل و مرغ 400 گرمی- چهار مغز شکلاتی 268620
80 91097400 گز کودک انگشت پیچ – بدون مغز 300 گرمی 58830
81 91097401 گز انگشت پیچ بدون شکر 500 گرمی 149850
82 91607100 گز عتيق كشمشي شکلاتی 360 گرمی 113220
83 91807100 کافي گزکلاسيک 250گرمي 182040
84 91807101 کافي گز شيري(کرمي)250 گرمي 182040
85 91807102 کافي گز کاکائوئي250 گرمي يک 182040
86 91807200 کافی گز میکس کادوئی 278610
87 91807400 کافی گز کلاسیک 500 گرمی PVC 0
88 91807401 کافی گز کرمی 500 گرمی PVC 0
89 91807402 کافی گز کاکائو 500 گرمی PVC 0
90 91807403 کافي گز ليواني 19980
91 93507100 پشمک ساده350گرمي 67710
92 93507101 پشمک افشان با عصاره کنجد350 گرمي 76590
93 93507102 پشمک افشان با عصاره هل 350 گرمي 68820
94 93507103 پشمک افشان با عصاره زعفران 350 گرمي 73260
95 93507104 پشمک افشان با عصاره کاکائو 350 گرمي 68820
96 93507401 پشمک افشان با عصاره کنجد بدون جعبه 350 گرمی 64380
97 93557100 پشمک شکلاتي270 گرمي مقوايي 66600
98 93557200 پشمک شکلاتي فانتزي 300گرمي 94350
99 97107101 سوهان يوخه 400 گرمي 189810
100 97107300 سوهان یوخه فلزی 175 گرمی 127650
101 97347100 سوهان تخت 900 گرمي 421800
102 97347120 سوهان بدون شکر با خلال پسته و بادام270 گرمي 178710
103 97347130 سوهان بدون شکر با کنجد270 گرمي 139860
104 97457100 سوهان روکشدار مقوايي400 گرمي 205350
105 97457300 سوهان روکشدار فلزی 400 گرمی 267510
106 97807101 گز باس بدون شکر پسته پاکتی 100 گرمی 64380
107 97807103 گز باس بدون شکر پسته 250 گرمی – لبخند 157620
108 97807104 گز باس بدون شکر پسته 250 گرمی- سین بیوتیک 170940
109 97807111 گز باس بدون شکر بادام پاکتی 100 گرمی 52170
110 97807220 گز بدون شکر پسته و بادام فانتزی 300 گرمی 235320
111 97807300 گز باس بدون شکر پسته قلبی فلزی 300 گرمی 229770
112 97807301 گز گالری- باس بدون شکر پسته 150 گرمی 134310