صفحه اصلی > نوآوری (Page 3)

گز پروبیوتیک انقلاب در صنعت غذایی

سلامت نیوز : محمد گوهریان از کسب مجوز برای ساخت محصولات پروبیوتیک در صنعت گز سازی خبر داد و گفت: این انقلاب بزرگ در صنایع غذایی را می‌توان همردیف با انقلاب هسته‌ای کشور برشمرد. برای مشروح خبر اینجا کلیک کنید

جزئیات بیشتر

محصولات جدید فراسودمند

محصولات فراسودمند گزسکه به بازار آمد. این محصولات شامل سبدی از محصولات جدید مانند گزپروبیوتیک ،گزسین بیوتیک پشمک پروبیوتیک وپشمک بدون قند باشیرین کننده استویا میباشد. این محصولات برای اولین بارتوسط شرکت گزسکه پس از ماهها تحقیق و انجام مراحل مختلف تولید جهت مشتریانی که طالب محصولات سلامت بخش میباشند

جزئیات بیشتر

محصولات جدید در بهار ۹۱

شرکت گز سکه در راستای گسترش محصولات فراسودمند خود محصول جدی پشمک بدون قند را به بازار معرفی نمود. این محصول با تولید آزمایشی وارد بازار شده است. از خصوصیات این محصول کالری بسیار کمتر آن نسبت به پشمک عادی و بدون ضرر بودن آن برای بیماران دیابتی است. دومین محصولی

جزئیات بیشتر