صفحه اصلی > تهران

مرکز رشد عتيق در نمايشگاه هفته پژوهش

مرکز رشد عتیق در نمایشگاه هفته پژوهش مرکز رشد عتیق در نمایشگاه پژوهش و نوآوری اصفهان مرکز رشد عتیق در نمایشگاه پژوهش و نوآوری اصفهان مرکز رشد عتیق در نمایشگاه پژوهش و نوآوری اصفهان مرکز رشد عتیق در نمایشگاه پژوهش و نوآوری اصفهان مرکز رشد عتیق در نمایشگاه پژوهش و نوآوری اصفهان مرکز رشد عتیق در

جزئیات بیشتر

افتتاح شعبه جدید گز سکه درهتل اوین

از بهمن ماه امسال گز سکه شعبه ای در محوطه ی هتل اوین افتتاح نمود. در این شعبه تمامی محصولات شرکت به قیمت مصرف کننده درب کارخانه ارائه می شود. این فروشگاه نزدیک ترین شعبه برای اهالی شمال غربی تهران است. ساکنین شهرک آتی ساز در عرض چند دقیقه می

جزئیات بیشتر