اولین کافه کارآفرینی اصفهان

اولین کافه ی کارآفرینی اصفهان

کانون کارآفرینی استان اصفهان برای شناسایی و بهره گیری از توانمندی تسهیلگران کارآفرینی در سطح استان دست نیاز به سوی خبرگان و مطلعین دارد. خواهشمند است اگر شرایط خود یا شخصی را با ویژگی های زیر مطابق یافتید اطلاع دهید.

تسهیلگر انسانی وارسته است که در مقام تسهیلگری از همه ظرفیت و توانایی های شخصی و ارتباطی خود برای یاری رسانیدن,موفقیت یا نجات دیگران استفاده می کند.تسهیلگر مشاور نیست هر چند شایستگی تخصصی برای ارایه مشاوره را دارد,تسهیلگر کاربلد دلسوزی است که خود ابتدا راهی را می گشاید و دیگران را به راه می خواند,خود وسط میدان است و آنچه توصیه می کند را با گوشت و پوست خود می فهمد.تسهیلگر راهبری است که به رهرو می گوید”بیا” یا “نیا” نه “برو” یا “نرو”. چون تسهیلگران انسانهایی پرشور با اثرگذاری فراوان, باهوش ودانا, پرمشغله و بسیار فعال و البته متخلق هستند, ممکن است خود به معرفی خود اقدام نکنند. شما اگر چنین انسان های فرشته خصالی می شناسید به ما اطلاع دهید.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X