دانشجویان انجمن علمی دانشجویی -کارگاه تخصصی آقای محمد اصفهانی

دانشجویان فعال انجمن علمی دانشجویی مرکز علمی کاربردی عتیق در قالب درس کارورزی، کارگاهی با عنوان “تکنیک های کار با خمیر هزارلا” برگزار کردند.
ارائه دهنده: آقای محمد اصفهانی
زمان: ٣١ مرداد 

مکان: کارگاه تخصصی خانم حکیمی

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X