کاردان فنی ممیزی انرژی

گروه: صنعت

تعداد واحد: 72 واحد(21 عمومی و 51 اصلی)

هدف: هدف از این دوره تربیت تکنسین های فنی و ماهر در جهت بهینه سازی تولید، مصرف و غیره انرژی با تاکید بر دانش تخصصی به منظور تصمیم سازی اجرا و کنترل فرآیند بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی صنعتی  وخدماتی، حمل و نقل و  ساختمان می باشد.

مهارت های قابل کسب

توانایی شناخت ممیزی انرژی و استانداردها و ابزارهای اندازگیری آن در صنایع انرژی بر

بکارگیری تجهیزات ممیزی انرژی در صنایع انرژی بر

تهیه و تدوین ترازنامه انرژی بخش صنعت کشور

ارزیابی چک لسیت انرژی در حوزه صنعت

 آینده شغلی

تکنسین ممیزی انرژی در صنایع انرژی بر

تکنسین چک لیست انرژی در صنایع

تکنسین در تدوین ترازنامه سالیانه انرژی بخش صنعت

 

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X