گز چهارمغز با روکش شکلات هدیه ای نفیس برای آنان که دوستشان دارید

گز چهارمغز با روکش شکلات 

این محصول در جعبه نفیس خاتم می باشد و برای پذیرایی بسیار مناسب است

و همچنین می توانید به کسانی که دوستشان دارید این محصول نفیس، زیبا و ارزشمند را هدیه دهید.

X