ارزیابی جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

شرکت گز سکه در روزهای 23 و 24 بهمن ماه 1390 مورد ارزیابی جایزه ملی کیفیت قرار گرفت. شرکت در سطح اشتهار در این جایزه شرکت نموده است.ارزیابی توسط یک تیم شش نفره ارزیابی به مدت دو روز انجام گردید. در این ارزیابی شرکت گز سکه با توجه به معیارهای مدل جایزه ی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران مورد ارزیابی دقیق ارزیابان قرار گرفت. نتایج این ارزیابی در تاریخ 15 اسفندماه 1390 طی مراسم رسمی در تهران اعلام می شود.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X