انتخاب گوهریان برای ایجاد انجمن کارآفرینان اینترتینمنت

بر اساس مصوبه مورخه 95/03/12 هیات مدیره کانون کارآفرینی استان اصفهان به آقای محمد گوهریان -مدیر عامل شرکت گز سکه- ماموریت داده شده برای ایجاد انجمن کارآفرینان حوزه اینترتینمنت:  ایجاد هسته اولیه این این انجمن بر اساس شاخصهای کانون به ایشان سپرده شد. لازم به ذکر است محدوده فعالیت این انجمن در کلیه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، ساختاری و سازمانی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در عرصه استانی  تحت عنوان کانون کارآفرینی استان اصفهان (انجمن کارآفرینان اینترتینمنت) با هدف فرهنگ سازی/ چینش ساختاری و سازمانی/ بسته های حمایتی و اقدامات عملی برای کارآفرینان بالفعل و بالقوه در این زمینه میگردد.

مدیت اعتبار این حکم تا تاریخ 96/06/31 و قابل تمدید می باشد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X