صفحه اصلی > افتخار > دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران برگزار می شود

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران برگزار می شود

با هدف ارتقای سلامت جامعه و ترويج فرهنگ کيفيت و مديريت کيفيت در توليد محصولات غذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي تحت نظر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران که فرآیندی علمی در راستای موفقیت پایدار سازمانهای ایرانی با شناخت نقاط قوت و قابل بهبود است تاسیس شده و دومین دوره آن امسال برگزار می گردد.
شرکت های مربوط به این صنعت در دو سطح اهتمام به کیفیت و اشتهار به کیفیت ارزیابی شده و بر اساس امتیاز کسب شده گواهینامه ای دریافت خواهند کرد.
نمای مدل ملي ارزیابی كيفيت غذا ، دارو و بهداشت ایران به شکل چرخ، بعنوان نمادی از حرکت، طراحی شده است. اين مدل دارای هفت معيار است که چهار معيار آن توانمندسازها و سه معيار ديگر نتايج هستند. اولين معيار توانمند ساز رهبری و مدیریت است، که در وسط مدل قرار دارد، سه معيار ديگر از گروه توانمندسازها به ترتيب معيارهای فرآيندها، منابع و کارکنان هستند. سه معيار نتايج نيز عبارتند از معيار نتايج مشتريان و مصرف کنندگان به عنوان محوری‌ترين ذي‌نفعان سازمان و معيار نتايج محيط زيست و جامعه و نهايتا معيار نتايج عملکردی که شامل نتايج مالی، غيرمالی و همچنين نتايج کارکنان به عنوان مهم‌ترين بخش از سرمايه‌های سازمان است. نيروی چرخشی چرخ از یادگیری از نتایج شروع شده و از خلاقیت و نوآوری در توانمندسازها به سمت کسب نتایج مورد انتظار ادامه می یابد حرکتی که در صورت استحکام عامل رهبری و مدیریت هرگز از حرکت نمی‌ايستد.

شرکت گز سکه نیز در راستای اهداف کیفی خود در سطح اشتهار دومین دوره ی جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران شرکت کرده است.