صفحه اصلی > افتخار > نشان محصول سبز

نشان محصول سبز

شرکت گز سکه در جهت حفظ سلامت محیط زیست در کنار ارتقا مستمر کیفیت محصولات، موفق به اخذ نشان محصول سبز شد

نشان محصول سبز براساس سیستم مدیریت محصول سبزدر راستاي تحقق سند چشم انداز كشور و مفاد زيست محيطي برنامه چهارم توسعه، از سوي جامعه مدیریت سبز اروپا، به سازمان هاي واجد شرايط اعطاء ميشود