صفحه اصلی > اصفهان > بازدید رئیس شرکت نمایشگاهای استان اصفهان از شرکت گز سکه

بازدید رئیس شرکت نمایشگاهای استان اصفهان از شرکت گز سکه

آقای رسول محققیان مدیر شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان دوشنبه 10 آذر در محل شرکت صبا سکه واقع در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان حضور یافتند و ضمن بازدید از مرکز رشد خوشه فناوری های گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابسته با فعالیتهای هسته های فناور مستقر در این مرکز آشنا شدند. و با آقای دکتر محمد گوهریان به بررسی زمینه های همکاری فیمابین پرداختند.