صفحه اصلی > بازدید > بازدید تیم والیبال نشسته گز سکه از کارخانه این شرکت

بازدید تیم والیبال نشسته گز سکه از کارخانه این شرکت

گزارش تصویری بازدید تیم والیبال نشسته گز سکه از کارخانه این شرکت با حضور مدیریت عامل و مدیران ارشد سازمانی و پرسنل شرکت
25 دی ماه 1393