صفحه اصلی > اصفهان > باس کافه در سیتی سنتر اصفهان افتتاح شد

باس کافه در سیتی سنتر اصفهان افتتاح شد

 باس کافه در سیتی سنتر دوباره آغاز به کار کرد 
سه شنبه 30 دی ماه 1393 باس کافه در سیتی سنتربا حضور آقای مهندس صرامی افتتاح شد.
با خدمات و امکانات مناسب برای:
دوستداران حوزه های تخصصی کسب و کار، فرهنگ و هنر 
طرفدارانTEDtalksو StartUpWeekend ها 
مدیران ارشد سازمان ها 
برگزاری جلسات رونمایی از یک کتاب با حضور نویسنده
نشست های تخصصی راه اندازی کسب کار به میزبانی منتورهای استارت آپ ویکند و … 
برنامه نشست ها:
مشاوره در زمینه حفظ حقوق مالكيت فكري، آقای دکتر تحويليان، يكشنبه ها 21-19
مشاوره در زمینه ثبت علائم تجاری، مهندس بنده كريم، سه شنبه ها 21-19 
امنیت شبکه و توسعه نرم افزارهای موبايل تبلت لب تاپ، مهندس آزادگان، سه شنبه ها 21-19 
نشست های تخصصی با هماهنگی قبلی انجام میشود.
نشانی : اصفهان ، سیتی سنتر، طبقه اول
تلفن : 36550224
: