صفحه اصلی > اصفهان > پروگز به عنوان محصول برتر استانی سال 1393 از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت معرفی شد

پروگز به عنوان محصول برتر استانی سال 1393 از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت معرفی شد

“پروگز” به عنوان محصول برتر استانی سال 1393 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.

پروگز (گز پروبيوتيك) بعنوان بهترين محصول واحد هاي تحقيق و توسعه استان اصفهان در سال ٩٢ شناخته شد. سازمان صنعت، معدن، تجارت اصفهان با همكاري خانه صنعت و طي ماهها بررسي و داوري اين انتخاب را انجام و در تاريخ نهم بهمن ماه 1393 اعلام نمود.