صفحه اصلی > آموزش > اولین کارگاه کارآفرینی هنری یا هنر کارآفرینی برگزار شد

اولین کارگاه کارآفرینی هنری یا هنر کارآفرینی برگزار شد

?‍??‍?رویداد آموزشی کارآفرینی هنری یا هنر کارآفرینی 24 اسفند ماه 96 در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق برگزار شد.

?‍??‍?دراین کارگاه که با ایجاد سه تیم و در ده ساعت انجام شد، پس از ارائه تعاریف کاربردی کارآفرینی هنر و تشریح وضعیت كارآفريني هنر در ایران و جهان، توسط مربیان (دکتر محمد گوهریان و محمد منصوری)
✍شرکت کنندگان بوم کسب و کار خود را نقاشی کردند.
?‍??‍?سه بوم کسب و کار هنری خلق شد. بوم های نوآورانه، قابل اجرا و جذاب که امکان تبدیل ایده هنری به کسب و کار نوآورانه را برای حاضرین فراهم خواهد کرد.