صفحه اصلی > گزارش > پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

تمرین دانشجویان مرکز استان اصفهان در رشته ی تیراندازی و حضور دانشجویان مرکز عتیق در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

تمرین تیراندازی