صفحه اصلی > مرکز آموزشی عتیق > مسابقات المپیاد دانشجویی علمی کاربردی کشور در رشته ی بدمینتون

مسابقات المپیاد دانشجویی علمی کاربردی کشور در رشته ی بدمینتون

تمرینات بدمینتون

حضور دانشجویان مرکز عتیق در رشته ی بدمینتون

زمان مسابقات المپیاد دانشجویی علمی کاربردی کشور 98/05/13 لغایت 98/05/15 در شهرکرد می باشد.

دانشجویان دانشگاه عتیق در این مسابقات حضور خواهند داشت.