صفحه اصلی > گزارش > مسابقات المپیاد ورزشی رشته ی تیر اندازی با تپانچه بادی

مسابقات المپیاد ورزشی رشته ی تیر اندازی با تپانچه بادی

کسب مدال تیمی طلای المپیاد ورزشی رشته تیراندازی با تپانچه بادی توسط دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان و حضور مؤثر سرکار خانم نیره ی غفاری دانشجوی مرکز عتیق در تیم