صفحه اصلی > آموزش > مركز علمي كاربردي عتيق كارگاه تخصصي خانم حكيمي

مركز علمي كاربردي عتيق كارگاه تخصصي خانم حكيمي

دانشجويان فعال انجمن علمي دانشجويي مركز علمي كاربردي عتيق در قالب درس كارورزي، كارگاهي با عنوان “كيك هاي كافي شاپي (كوئيك ميكس)” برگزار كردند.
ارائه دهنده: خانم مريم حكيمي
زمان: ٢٣ مرداد ٩٨
مكان: كارگاه تخصصي خانم حكيمي