صفحه اصلی > دیابت > گیاه استویا

گیاه استویا

از این گیاه قندی استخراج می شود که چهارصد برابر شیرین تر از شکر است.

در زمان صبحانه  خوردن چای شیرین خیلی می چسبه!

با پودر شیرین کننده استویا چای خود را شیرین کنید و با آرامش بنوشید.

کلیک کنید تا با این محصول بیشتر آشنا شوید

پودر شیرین کننده استویا