همایش ملی گز و شیرینی اصیل ایرانی در اتاق بازرگانی اصفهان

در سال تولید ملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی،همایش ملی گز،شیرینی اصیل ایرانی،فرصتها و چالشها در شهریور ماه در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می گردد.این همایش توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق و انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان برگزارخواهد گردید.شرکت گز سکه و 11 شرکت تولیدی گز معتبر اصفهانی از جمله حامیان این همایش ملی می باشند.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X