شرکت گز سکه موفق به اخد اشتهار به کیفیت سومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت شد.

شرکت گز سکه پس از ارزیابی دقیق ارزیابان جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت برای تولید محصولات فراسودمند در سطح اشتهار پذیرفته شد.این موفقیت نتیجه اجرای مدل جایزه  و بر گرفته از مدل تعالی سازمانی EFQMاست.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X