یک خبر خوب

“یک خبر خوب”
مقاله ISI مربوط به اثرات گز سین بیوتیک شرکت گز سکه با ضریب تاثیر چهار (IF)  در ژورنال Clinical Nutrition  کشور اسپانیا که سومین مجله معتبر دنیا در حوزه تغذیه می باشد، پذیرفته شد. این مقاله حاصل نتایج  کارآزمایی بالینی بررسی اثرات گز سین بیوتیک  شرکت گز سکه بر روی بیماران دیابت تیپ 2 می باشد که با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. واحد تحقیق و توسعه شرکت گز سکه یکی از همکاران اصلی این  مقاله می باشد.
نتایج حاصل شده از این مقاله به شرح زیر می باشد:
  کاهش معنی دار فاکتور التهابی hs-CRP(hs-CRP: یک فاکتور التهابی است که باعث افزایش خطر بیماری قلبی- عروقی می شود و در بیماری های دیابت، فشار خون بالا و بیماری های روماتیسمی افزایش می یابد).
  افزایش معنی دار توتال گلوتاتیون پلاسمایی (گلوتاتیون یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های آندوژنز است که بطور مستقیم در خنثی سازی رادیکال های آزاد، ترکیبات اکسیژنی واکنشگر و حفظ سطوح آنتی اکسیدان های اگزوژنز از قبیل ویتامین های Cو Eشرکت می کند).
  افزایش معنی دار سطوح HDL- cholesterol(مقدار بالایHDLخون باعث کاهش تجمع پلاکتی، مهار اکسیداسیون و التهاب می شود)
   کاهش معنی دار انسولین سرم  و بهبود مقاومت انسولین.
 کاهش معنی دار بیلی روبین خون.
   
مقاله ISI مربوط به اثرات گز سین بیوتیک شرکت گز سکه با ضریب تاثیر چهار (IF)  در ژورنال Clinical Nutrition  کشور اسپانیا که سومین مجله معتبر دنیا در حوزه تغذیه می باشد، پذیرفته شد. این مقاله حاصل نتایج  کارآزمایی بالینی بررسی اثرات گز سین بیوتیک  شرکت گز سکه بر روی بیماران دیابت تیپ 2 می باشد که با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. واحد تحقیق و توسعه شرکت گز سکه یکی از همکاران اصلی این  مقاله می باشد. 
نتایج حاصل شده از این مقاله به شرح زیر می باشد:
کاهش معنی دار فاکتور التهابی hs-CRP(hs-CRP: یک فاکتور التهابی است که باعث افزایش خطر بیماری قلبی- عروقی می شود و در بیماری های دیابت، فشار خون بالا و بیماری های روماتیسمی افزایش می یابد).
افزایش معنی دار توتال گلوتاتیون پلاسمایی (گلوتاتیون یکی از مهمترین آنتی اکسیدان های آندوژنز است که بطور مستقیم در خنثی سازی رادیکال های آزاد، ترکیبات اکسیژنی واکنشگر و حفظ سطوح آنتی اکسیدان های اگزوژنز از قبیل ویتامین های Cو Eشرکت می کند).
افزایش معنی دار سطوح HDL- cholesterol(مقدار بالایHDLخون باعث کاهش تجمع پلاکتی، مهار اکسیداسیون و التهاب می شود)
کاهش معنی دار انسولین سرم  و بهبود مقاومت انسولین
کاهش معنی دار بیلی روبین خون.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت sciencedirect مراجعه فرمائید 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X