چاپ مقاله ISI تاثیر گز سین بیوتیک بر نتایج بارداری خانم های باردار در مجله LIPIDS آمریکا

واحد تحقیق و توسعه شرکت گز سکه با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان کارآمایی بالینی را مبنی بر تاثیرات گز سین بیوتیک بر نتایج بارداری خانم های باردار انجام داد. مقاله این پژوهش با عنوان زیر در مجله Lipids آمریکا به چاپ رسید.

Synbiotic Food Consumption Reduce Levels of Triacylglycerols and VLDL, but not Cholesterol, LDL or HDL in Plasma from Pregnant Women

نتایج این مطالعه به شرح زیر می­باشد:

کاهش معنی­ دار سرم انسولین خون

کاهش معنی دار مقاومت به انسولین

افزایش معنی دار حساسیت به انسولین

افزایش معنی دار گلوتاتیون توتال و کاهش معنی دار سطوح تری گلیسرید

 افزایش میزان جذب کلسیم، منیزیم و آهن در روده

 

Abstract

To our knowledge, no reports are available indicating the effects of synbiotic food consumption on blood lipid profiles and biomarkers of oxidative stress among pregnant women. This study was conducted to evaluate the effects of daily consumption of a synbiotic food on blood lipid profiles and biomarkers of oxidative stress in pregnant women. This randomized, double-blind, controlled clinical trial was performed among 52 primigravida pregnant women, aged 18 to 35-year-old at their third trimester. After a 2-week run-in period, subjects were randomly assigned to consume either a synbiotic (n = 26) or control food (n = 26) for 9 weeks. The synbiotic food consisted of a probiotic viable and heat-resistant Lactobacillus sporogenes (1 9 107 CFU) and 0.04 g inulin (HPX)/g as the prebiotic. Patients were asked to consume the synbiotic and control foods two times a day. Biochemical measurements including blood lipid profiles, plasma total antioxidant capacity (TAC) and total glutathione (GSH) were conducted before and after 9 weeks of intervention. Consumption of a synbiotic food for 9 weeks resulted in a significant reduction in serum TAG  (P = 0.04), VLDL (P = 0.04) and a significant rise in plasma GSH levels (P = 0.004) compared to the control food. No significant effects of the synbiotic food consumption on serum TC, LDL, HDL and plasma TAC levels                                                   (P[0.05) were observed. Trial registry code: http://www.irct.ir. IRCT201212105623N3.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X