حضور شرکت گز سکه در نهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری اصفهان

شرکت گز سکه با معرفی مرکز رشد خوشه فناوریهای گز و شیرینی و شکلات و صنایع وابسته در نهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان اصفهان حضور به هم رساند، در این نمایشگاه که در روز سه شنبه 26 آذرماه 1392 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان افتتاح شد، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد اصفهان، سازمان عمران شهرداری اصفهان؛ دانشگاه آزاد خوراسگان، دانشگاه آزاد خمینی شهر، دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشگاه پیام نور اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان و چندین شرکت خصوصی در قالب 50 غرفه دست آوردهای پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند.

شرکت گز سکه نیز از طرفی با معرفی مرکز رشد خوشه فناوریهای گز و شیرینی و شکلات و صنایع وابسته، وابسته به مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی عتیق، در غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی حضور داشته و به معرفی نحوه فعالیت و خدمات این مرکز برای واحدهای فناور با ایده های نوآورانه در حوزه های مرتبط با صنعت گز و شیرینی و شکلات پرداخته و از طرف دیگر نوآوری های خود در زمینه تولید محصولات فراسودمند را به مراجعین عرضه نمود.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X