حضور شرکت گز سکه در فرآیند کسب نشان محصول سبز

شرکت گز سکه در جهت حفظ سلامت محیط زیست در کنار ارتقا مستمر کیفیت محصولات، بر آن است تا با حضور مؤثر در فرآیند کسب نشان محصول سبز، موفق به اخذ این نشان شود.

نشان محصول سبز براساس سیستم مدیریت محصول سبزدر راستای تحقق سند چشم انداز کشور و مفاد زیست محیطی برنامه چهارم توسعه، از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا، به سازمان های واجد شرایط اعطاء میشود

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X