چگونه گز، سکه شد
برنامه رادیویی ” چگونه گز ، سکه شد” از آبان ماه تا اسفند ماه 1393  از رادیو صدای اصفهان جهت معرفی شرکت گز سکه ، بخش های مختلف شرکت و دستاوردها پخش شد.
برنامه های رادیویی پخش شده را از اینجا می توانید دانلود کنید:
X