شرکت گزسکه جزو اولین موسسات تولیدی تجاری است که با مالکیت خصوصی و خانوادگی در دهه ی چهل شمسی تولید و توزیع صنعتی و انبوه گز را در اصفهان آغاز نمود. این شرکت پس از سالها تلاش و نوآوری در سال 1395 به بازار سهام فرابورس پیوسته و شرکت سهامی عام شد.
تولید اصلی شرکت انواع گز ومحصولات مکمل ومرتبط با آن است. انواع گزهای متعارف و سنتی، محصولات سلامتی بخش و فراسودمند، محصولات کودکانه بر پایه گز، محصولات پرستیژ و محصولات نوآورانه مکمل از قبیل انواع دمنوش ها و نوشیدنی های گرم برپایه گز و شیرینی های بدون قند از محصولات این شرکت است.
فنآوری تولیدگز بر اساس نوآوری و بهبود مستمر، برگرفته از تجارب و دانش منطقه ای جهت تولیدات 100% طبیعی ویژگی ممتاز ما بوده  و شرکت با به کارگیری فنآوری های جدید در جهت به روز رسانی و افزایش کارآیی تلاش گسترده ای دارد. ایجاداین باورکه ما درکارخود بهترین هستیم مستلزم توسعه مستمر امکانات وتجهیزات تولیدی است.
شرکت با ایجاد تنوع منطقی جذاب، کارآمد و مدرن رضایت مشتریان خود را ارتقاء و مشتریان وفادار جدید ایجاد می کند. افزایش مستمر رضایت مشتری با ایجاد مکانیسم حفظ وارتقاء کیفیت محصول پشتیبانی می شود. نوآوری، خلاقیت وافزایش مستمر بهره وری زمینه های توسعه وگسترش پایدارتر وسریعتر بازار و رضایت مشتری رافراهم می آورد. مشتری وفادار ما معتقد است فعالیتی که ما انجام می دهیم را هیچ شرکتی بهتراز ما نمی تواند انجام دهد. مشتریان خارجی نیز باید مطمئن باشند که ما دانش وتجربه تولید در خارج ازمرزهای خود را داریم و در صورت ضرورت به آن اقدام می کنیم.
تربیت نیروی انسانی موثر وکارآمد و رعایت استانداردهای قانونی نظام مهارتی کشور و ایجاد فرآیند تبدیل دانش به ثروت ازطریق گسترش واحد تحقیق و توسعه درچارچوب شهرک علمی تحقیقاتی و بهره مندی شرکت ازدانش روز، پشتوانه ی منابع و سرمایه های انسانی شرکت است. مابه دنبال اشتغال شایسته و پایدار، حفظ ایمنی، سلامتی و شخصیت کارمندان وفعالان در شرکت هستیم.
قوانین موضوعه و متعارف کشور و منطقه ی حوزه ی فعالیت شناسایی و رعایت می گردد و باایجاد مکانیسمی شفاف و صادقانه در بخشهای مدیریتی، کیفیتی و مالی حمایت می شود. حفظ محیط زیست بعنوان یکی ازدغدغه های ذینفعان بویژه مشتریان وارگانهای نظارتی درتمامی فعالیتهای شرکت مد نظر و موثر برتصمیمات است.
برای ایجاد مسیری پایدار هموار وپیش برنده نیازمند ایجاد توان اقتصادی موثر، انباشت سرمایه و تامین مدرن منابع مالی هستیم.شرکت سودکم پایدار رابه سودبالا وگذرا ترجیح می دهد، ولی برای تامین سودهایی که جذاب برای سرمایه گذاران باشد برنامه ریزی می نماید.
در تمامی این چرخه، رضایت الهی که ازطریق حفظ مرزها ومحدوده های اخلاقی، شرعی ودینی به دست می آید، کرامت انسانی و تلاش در حفظ محیط زیست مورد توجه شرکت است.

بیانیه چشم انداز گز سکه در افق1400:کسب جایگاه قدرتمندترین تولیدکننده گز در بازار ملی و تبدیل شدن به معتبرترین برند محصولات فراسودمند ایرانی در بازار خارجی 

X