برندهای محصولات شرکت دانش بنیان گز سکه

 

 

نام تجاری باس

برای گزهای بدون قند

 

نام تجاری پروگز

برای گزهای پروبیوتیک

 

 نام تجاری عتیق

برای گزهای سنتی

 نام تجاری حاجی عتیق

برای پشمک های سکه

 

نام تجاری پروشهد

برای عسل و شیرین کننده پروبیوتیک

 نام تجاری فندقیا

برای شکلات صبحانه

نام تجاری باس شکلات

برای شکلات سکه

نام تجاری سکه

برای گزهای سنتی

X