باشگاه مشتریان وفادار - Club Customers

??????
جهت عضویت در باشگاه مشتریان گز سکه میتوانید با ارسال عبارت «گز سکه» یا Sekkehgaz به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویدادها، محصولات جدید و … مطلع و بهره مند شوید

شناسایی و ارائه خدمات به مشتریان وفادار 

معرفی و طبقه بندی مشتریان وفادار

کلیه مشتریان وفادار شرکت به سه گروه A-B-Cتقسیم شده که برای هر گروه مزایا و خدمات خاص در نظر گرفته شده است . اولین گام ، شناسایی مشتریان وفادار است . 

مشتریان گروه A:

این گروه از مشتریان دارای مشخصات زیر می باشند :

1 مشتریانی که بیش از 100 میلیون ریال در سال خرید داشته باشند .

2 کسانی که بیش از 2 سال سابقه همکاری موفق و مستمر داشته باشند .

3 عمده فروشانی که صرفا از محصولات شرکت خرید می کنند و با تعصبی خاص با رقبای شرکت همکاری نمی کنند .

4 افرادی که از نظر شخصیتی و اجتماعی شایسته دریافت خدمات مشتریان وفادار گروه Aباشند .

برای شناسایی گروه بندی اولیه فرمی اختصاص داده به شماره W-03-01-08:F-01که به نسبت مدیر عامل 10 نفر ، مدیران واحد های مختلف شرکت ( تولید ، فروش ، کنترل کیفی ، سفارشات ) هر کدام 5 نفر ، هر نفر از متصدیان در بخش فروش شعب هر کدام 2 نفر را معرفی نمایند . اسامی در کمیته مشتری تائید شده و خدمات خاص به ایشان ارائه می گردد. 

مشتریان گروه B:

افراد خاص مانند دانشجویان مرکز علمی کاربردی عتیق وابسته به شرکت و پرسنل شرکت می باشد . 

مشتریان گروه C:

این مشتریان فرم نظرخاوهی به شرکت ارسال کرده و پیشنهادات خود را در مورد محصولات کتبا و یا شفاها بیان داشته و در حال حاضر از ما راضی می باشند و بیشتر مشتریانی هستند که از فروشگاه ها و شعب شرکت خرید می کنند و شرکت گز سکه را به سایر رقبا ترجیح می دهند . 

X