کلوب > باشگاه تامین کنندگان شرکت 
تامین کنندگان مغزها
نام افراد و یا شرکت  تلفن نشانی
آقای شکربیک 03113368059 اصفهان – خیابان مسجد سید 
آقای خرمیان   اصفهان – خیابان جی 
آقای مغزیان 03112211913 اصفهان – میدان عتیق 
آقای اشجع – طلای سبز 03115722201 اصفهان – شهرک صنعتی جی 

 

تامین کنندگان پودرها
شرکت ایران سماء 02122668757 تهران
شرکت یکتا 02155893249 تهران
شرکت پردیس فخر 02188776289 تهران
شرکت اطلس ره آورد    
شرکت سناتور 03116242793 اصفهان خیابان نظر شرقی 
شرکت زرین شاد 03116613150 اصفهان – شهرک صنعتی مورچه خورت
شرکت گل پودر گلستان 254 01735753 گرگان

 

تامین کنندگان عسل
عسل گل دارو 03115724157 اصفهان – شهرک صنعتی جی
عسل نشاط   اصفهان – شهرک صنعتی جی
عسل دنا 03125248888 اصفهان – شاهین شهر

 

تامین کنندگان گلاب
گلاب نوابی 03623622029 کاشان
شرکت ایران گلاب 02188674082 تهران
     

 

تامین کننده چای
شرکت چای میعاد 03112207094 اصفهان
     
     

 

تامین کنندگان ایزومالت – سوربیتول
بازرگانی حلمی 02188343630 تهران
بازرگانی حبیبی 03112661492 اصفهان
     

 

 

 

 

X