خدمات زیر ارائه می گردد برای مشتریان گروه 

1 ارائه کارت خرید طلائی ، در صورت خرید با این کارت در شعب فروش شرکت مشتری مشمول 5% تخفیف می گردد .

توضیح : نحوه شارژ این کارت ها بدین صورت می باشد که مشتری شماره حسابی از شرکت دریافت نموده و بعد واریز مبلغ به این شماره حساب بعد از 48 ساعت کارت شارژ گردیده و مورد استفاده قرار می گیرد .

2 در صورت همراه نداشتن وجه نقد ، ارائه محصول در قبال دریافت رسید از این گروه مشتریان امکان پذیر می باشد

3 ارسال نمونه محصول جدید به همراه کاتالوگ و بروشور های معرفی محصول به صورت رایگان.

4 دریافت سفارش تلفنی مشتری و ارسال کالا با پیک رایگان .

5 در ماه های خاص از سال ( شب عید ) که ازدحام خرید زیاد است عرضه محصول در هر شرایطی برای این گروه از مشتریان بدون انتظار الزامی است .

6 ارسال پیامک و ایمیل به مناسبت های خاص .

7 ارسال دعوتنامه حضور در گردهمائی سالانه شرکت . 

X