خدمات زیر ارائه می گردد برای مشتریان گروه 

1 ارائه کارت خرید ، در صورت خرید از شعب فروش شرکت این گروه مشمول 3% تخفیف می گردند .

2 دریافت سفارش تلفنی و ارسال محصول با پیک .

3 ارسال پیامک و ایمیل به مناسبت های خاص .

4 ارسال بروشور و کاتالوگ محصولات جدید شرکت . 

X