کلوب > باشگاه کارشناسان شرکت > مشخصات فردی 

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه آقایی
شغل و سمت: مسئول فنی خطوط تولید
تحصیلات: مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی

 

سابفه اجرایی / تحقیقاتی
 
 
سال محل اجرا  عنوان ردیف
89-87 شهرکت صنعتی سروشبادران مسئول فنی کارخانه سرکه سازی 1
91-90 شهرکت صنعتی جی مسئول فنی خط ویفر شرکت بیسکویت سلامت 2
92-91 شهرک صنعتی مورچه خورت مسئول فنی شرکت گز سکه 3

 

 

مقالات 
 
سال همکاران نام کنگره نام مجله عنوان مقاله ردیف
آذر 86   همایش سراسری علوم وصنایع غذایی- دانشگاه ورامین   خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ضمع ها و اثر بهبوددهندگی آنها در صنایع غذایی 1
آذر 86   همایش ایده های نو در کشاورزی   ژلاتین هیدروکلوئید جانوری  2
آذر86   همایش ایده های نو در کشاورزی   خصوصیات فیزیکی و شیمایی ضمغ ها و اثر بهبوددهندگی آنها در غذا 3
آبان 86   نان با ارزش غذایی مطلوب   گواهینامه ثبت اختراع 4

 

 

 

 

X