کلوب > باشگاه کارشناسان شرکت > مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: سمیه صراف
شغل و سمت: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
 
سابقه اجرایی / تحقیقاتی
سال محل اجرا عنوان ردیف
1383 1388 شرکت فرآورده های لبنی گل یاس لبن فالیزان مدیر کنترل کیفیت 1
1383 1388 شرکت فرآورده های لبنی گل یاس لبن فالیزان …مسوول فنی خطوط تولید انواع شیر ؛ ماست ؛ دوغ و 2
1383 1388 شرکت فرآورده های لبنی گل یاس لبن فالیزان ارائه دهنده فرمولاسیون انواع شیرهای طعم دار ؛ ماست ؛ ماست های طعم دار ؛ انواع دوغ های طعم دار؛ خامه های طعم دار 3
1386 1388 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان عضو کمیته صدورعلامت استاندارد 4
1388 سازمان دامپزشکی استان اصفهان عضو کمیته بهبود کیفیت شیر خام استان اصفهان 5
1386 1388
معاونت غدا و دارو استان اصفهان دبیر کار گروه فرآورده های لبنی 6
1388 1391 سازمان فنی و حرفه ای واحد بهارستان استاد مدعو 7
1383 معاونت غدا و دارو استان اصفهان مسوول فنی منتخب 8
1385 معاونت غدا و دارو استان اصفهان مسوول فنی برتر 9
1387 معاونت غدا و دارو استان اصفهان مسوول فنی برتر 10
1388 1390 شرکت گز سکه مدیر کنترل کیفیت 11
1388 1390 شرکت گز سکه مسوول فنی خط تولید انواع گز 12
از 1391 تاکنون شرکت گز سکه کارشناس تحقیق و توسعه 13
1389 شرکت گز سکه مدیر پروژه طرح تولید گز پروبیوتیک 14
1389 شرکت گز سکه مدیر پروژه طرح تولید گز سین بیوتیک 15
از 1390تاکنون
شرکت گز سکه مدیر پروژه طرح تولید 4گز فراسودمند 16
1390 شرکت گز سکه و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان تدوین استاندارد کارخانه ای گز پروبیوتیک 17
1391 شرکت گز سکه و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان تدوین استاندارد کارخانه ای گز سین بیوتیک 18
1391 شرکت گز سکه و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان تدوین استاندارد کارخانه ای گز بدون شکر 19
1391 شرکت گز سکه و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان تدوین استاندارد کارخانه ای گز با روکش فرآوده کاکائو 20
1390 معاونت غدا و دارو استان اصفهان مسوول فنی واحد برتر 21
1390 1391
شرکت گز سکه سرگروه ، دبیر و عضو تیمهای تعالی در پروژه جایزه ملی کیفیت غذا و دارو 22
1388 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان ارائه سمینار تخصصی در کنفرانس نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل پوکی استخوان 23
1389 نمایشگاه بین المللی استان اصفهان ارائه سمینار تخصصی در دومین نمایشگاه سلامت 24
1388 1390 شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه ارائه سمینارهای تخصصی جهت مسوولین فنی 25
1389 1391 معاونت غدا و دارو استان اصفهان ارائه سمینارهای تخصصی جهت کار گروههای مسوولین فنی 26
 
مقالات
سال همکاران نام کنگره نام مجله عنوان مقاله ردیف
1382 سمیه صراف ، مهدی کدیور همایش تولید و مصرف ورق قلع اندود در کشور   ورق قلع اندود و قابلیت های آن برای بسته بندی مواد غذایی  1
1389
سمیه صراف  ، مهدیه شیرزاد 
همایش ارتقا عمر ماندگاری محصولات غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها   روند ارائه ایده تا تولید صنعتی محصولات قنادی پروبیوتیک  2
2012
Sarraf Somayeh, Sadeghi-Aliabadi Hojjat  , Shirzad Mahdieh
13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress
Research in Pharmaceutical Science
Idea till Production of Functional Synbiotic Nougaz
3
1391 سمیه صراف  ، سید علی علوی اولین  همایش ملی گز شیرینی سنتی اصفهان  
مروری بر محصولات غذایی فراسودمند
و جایگاه آن در پایه گز 
4
1391 سمیه صراف ، حجت صادقی علی آبادی ، مهدیه شیرزاد ، محمد گوهریان دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند   گز فراسودمند با باسیلوس کوآگولانس بعنوان باکتری پروبیوتیک و ایزومالت بعنوان شیرین کننده کم کالری پری بیوتیک 5
1391 سمیه صراف  ،حمید رضا توانگر،حجت صادقی علی آبادی، سید علی علوی، محمد گوهریان دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند   تولید انبوه انواع گزهای فراسودمند  7
X