فراسودمندها

گز فراسودمند تقویت سیستم ایمنی بدن

سولفیدها و تیولها از مواد تشکیل دهنده غذاهای فراسودمند می باشد که در بعضی از گیاهان نظیر سیر یافت می شوند. این مواد می­تواند سبب افزایش خاصیت سم زدایی ترکیبات نامطلوب در بدن شوند. بنابر شواهد علمی معتبر مصرف غذاهای فراسودمند حاوی سولفید­ها و تیول ها ممکن است بر حفظ سلامت قلب و عملکرد سیستم ایمنی موثر باشد.

گز فراسودمند کاهش دهنده  سرطان

فیبرهای رژیمی خوراکی از منابع گیاهی مخصوصاً سبوس گندم، جو دوسر و برنج تأمین می شوند وبه دلایل جلوگیری از تشکیل و جذب مواد مضر و سمی در دستگاه گوارش، آثار سودمند متعددی دارند. بنابر شواهد علمی معتبر برنامه غذایی کم چرب و غنی از فیبرهای رژیمی می تواند منجر به کاهش خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان شود.

گز فراسودمند حفظ سلامت بدن به کمک آنتی اکسیدانها

رادیکال های آزاد مواد مضری هستند که در اثر عوامل بیماریزا نظیر اشعه ماوراء بنفش، مواد صنعتی و طی بیماری های مختلف ایجاد می شوند. آنتی اکسیدان ها مواد هستند که مانع از اثر رادیکال های آزاد می شوند و بویژه در سبزیجات و میوه جات قرمز  و نارنجی از جمله هویج به وفور یافت می شود. بنابر شواهد علمی معتبر مصرف غذاهای فراسودمند حاوی آنتی اکسیدان ها می توانند در خنثی نمودن رادیکال  های آزاد در بدن موثر باشد

گز فراسودمند کاهش دهنده  ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی

فیبرهای محلول که از منابع گیاهی خصوصاً پسلیوم (سفررزه) تأمین می شوند و به دلیل جلوگیری از جذب چربی های مضر و کنترل جذب قندها در دستگاه گوارش آثار سودمند متعددی دارند. بنابر بر شواهد علمی معتبر برنامه غذایی با میزان اندک اسیدهای چرب اشباع و کلسترول و غنی از فیبرهای مایع می تواند موجب کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی شود

 

محصولات فراسودمند گز سکه
 

 

محصولات فراسودمند گز سکه عبارتند از:

X