شرکت گز سکه در راستای انجام رسالت توسعه دانش اقدام به نشر الکترونیک کتاب نموده است. صرفه جوبی حاصل از عدم چاپ کاغذی نیز جزو تعهدات شرکت در برنامه مدیریت سبز تعریف شده است.

جنابعالی با دریافت رایگان فایل الکترونیک کتابها می پذیرید:

حقوق مادی و معنوی ،اصول اخلاقی و حرفه ای، قوانین ملی و بین المللی ناشر و شرکت گز سکه را می شناسم، محترم می شمارم و رعایت میکنم.

بدون مجوز رسمی شرکت گز سکه اقدام به نشر و چاپ ان نمی کنم و در صورت تمایل دیگران را به این سایت ارجاع می دهم.

برای حفظ محیط زیست نشر به این روش را توصیه می کنم.

عناوین و مشخصات کتاب های موجود در کتابخانه گز سکه:

برای دریافت رایگان فایل PDFهرکدام از کتابها لطفا نام کتاب را به آدرس ایمیل  http://incubator.atig@gmail.com   ایمیل بفرمائید.

نام کتاب: اصول و فناوری تولید گز

مؤلفین:

مهندس سعیده امینی هرندی

دکتر مهدی کاشانی نژاد

محمد گوهریان

نام کتاب: اثر گذاری کارآفرینانه: جایگاه MIT

نویسنده: ادوارد بی. رابرتز و چارلز ایزلی

مترجم: اصلان قودجانی

نام کتاب: دولت صنفی-تاملی در اصول و امکان تحقق

نویسنده: جی . آر. اس. تیلر

با پیشگفتار دکتر راجر مک کِین؛ و مقدمه آنتونی کووینی

گروه تحقیق: محسن رنانی، اصلان قودجانی، محمد گوهریان، ناهید مسعودی

مترجم: اصلان قودجانی

تهیه و توزیع: مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق

نام کتاب: مقدمه ای بر ماهیت، کارکرد و زوال اصناف

گروه تحقیق: محسن رنانی، اصلان قودجانی، محمد گوهریان، ناهید مسعودی

تهیه و توزیع: مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق

برای دریافت فایل PDFهرکدام از کتابها لطفا نام کتاب را به آدرس ایمیل info@sekkehgaz.com   ایمیل بفرمائید.

X