صفحه اصلی > انتشارات > کتابخانه گز سکه

کتابخانه گز سکه

شركت گز سكه در راستاي انجام رسالت توسعه دانش اقدام به نشر الكترونيك كتاب نموده است. صرفه جوبي حاصل از عدم چاپ كاغذي نيز جزو تعهدات شركت در برنامه مديريت سبز تعريف شده است.

جنابعالي با دريافت رايگان فايل الكترونيك كتابها مي پذيريد:

حقوق مادي و معنوي ،اصول اخلاقي و حرفه اي، قوانين ملي و بين المللي ناشر و شركت گز سكه را مي شناسم، محترم مي شمارم و رعايت ميكنم.

بدون مجوز رسمي شركت گز سكه اقدام به نشر و چاپ ان نمي كنم و در صورت تمايل ديگران را به اين سايت ارجاع مي دهم.

براي حفظ محيط زيست نشر به اين روش را توصيه مي كنم.

عناوین و مشخصات کتاب های موجود در کتابخانه گز سکه:

برای دریافت رایگان فایل PDFهرکدام از کتابها لطفا نام کتاب را به آدرس ایمیل  http://incubator.atig@gmail.com   ایمیل بفرمائید.

نام کتاب: اصول و فناوری تولید گز

مؤلفین:

مهندس سعیده امینی هرندی

دکتر مهدی کاشانی نژاد

دکتر محمد گوهریان

نام کتاب: اثر گذاری کارآفرینانه: جایگاه MIT

نویسنده: ادوارد بی. رابرتز و چارلز ایزلی

مترجم: اصلان قودجانی

نام کتاب: دولت صنفی-تاملی در اصول و امکان تحقق

نویسنده: جي . آر. اس. تيلر

با پيشگفتار دكتر راجر مك كِين؛ و مقدمة آنتوني كوویني

گروه تحقیق: محسن رنانی، اصلان قودجانی، محمد گوهریان، ناهید مسعودی

مترجم: اصلان قودجانی

تهیه و توزیع: مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق

نام کتاب: مقدمه ای بر ماهیت، کارکرد و زوال اصناف

گروه تحقیق: محسن رنانی، اصلان قودجانی، محمد گوهریان، ناهید مسعودی

تهیه و توزیع: مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی عتیق

برای دریافت فایل PDFهرکدام از کتابها لطفا نام کتاب را به آدرس ایمیل info@sekkehgaz.com   ایمیل بفرمائید.