نام فروشگاه: گز اصفهان  
اصفهان، خیابان کاوه، روبروی ترمینال کاوه  

 

نام فروشگاه: کوثر 2
اصفهان، سپاهان شهر، بازار کوثر، ورودی دوم، بلوار غدیر، پشت درمانگاه پردیس  

 

نام فروشگاه: گز مجلس آرا
اصفهان، خیابان چهار باغ پایین 

 

نام فروشگاه: گز مخصوص داود
اصفهان، خیابان کاوه، روبروی ترمینال کاوه 
 

 

نام فروشگاه: کیان طب صنعت سپاهان
اصفهان، خیابان آمادگا 

 

نام فروشگاه: سوغات اصفهان 
اصفهان، خیابان کمال اسماعیل، جنب پاساژ سپاهان  

 

نام فروشگاه: خشکبار یکتا
اصفهان، چهار باغ بالا، روبروی بیمارستان شریعتی 

 

نام فروشگاه : امید
اصفهان ، خیابان کاوه ، روبروی ترمینال
تلفن : 34511746

 

نام فروشگاه: قنادی شاتوت
اصفهان، خیابان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، علامه امینی غربی 
تلفن: 32659656-031

 

نام فروشگاه: گز مخصوص 
اصفهان، خیابان کاوه، مقابل ترمینال کاوه، جنب مسجد 

 

نام فروشگاه: فلامرزی 
اصفهان، میدان امام، جنب پست 

 

نام فروشگاه : سوغات یزد
اصفهان ، ملک شهر ، خیابان مفتح ، روبروی پاسگاه 

 

نام فروشگاه: خشکبار سلیمانی 
اصفهان، خیابان بزرگمهر، اول فرهنگیان 

 

نام فروشگاه: گز طلایی
اصفهان، خیابان امام خمینی، ابتدای اتوبان آزادگان  
 

 

نام فروشگاه: تواضع اصل گودرزی 
اصفهان، خیابان هزارجریب، جنب قنادی آریا 

 

نام فروشگاه: سوپر گلچین
اصفهان، خیابان آپادانا

 

نام فروشگاه : گز فرشاد 
اصفهان ، خیابان استانداری ، مقابل باوار هشت بهشت 
تلفن : 32234045-031

 

نام فروشگاه: گز بینا 
اصفهان، میدان امام حسین، روبروی هتل پیروزی

 

نام فروشگاه: گز سپاهان 
اصفهان، میدان امام، جنب ورودی چاه حج میرزایی 

 

نام فروشگاه: خشکبار چهل ستون 
اصفهان، خیابان کاوه، سه راه ملک شهر، خیابان مخابرات، چهارراه عارف 

 

نام فروشگاه: گز بلداجی 
اصفهان، خیابان چهارباغ عباسی، خیابان عباس آباد 

 

نام فروشگاه: زائری 
اصفهان، میدان امام، جنب بازار مسگر ها 

 

نام فروشگاه: قنادی مارلیک 
اصفهان، خیابان کاوه، روبروی ترمینال کاوه، جنب مسجد

 

نام فروشگاه: شیرینی خورون
اصفهان، خیابان بزرگمهر، روبروی بیمارستان صدوقی 

 

نام فروشگاه: قنادی آناتا
اصفهان، خیابان غدیر، روبروی بانک مسکن 

 

نام فروشگاه: بهادر
اصفهان، خیابان اردیبهشت، جنب قنادی عروس
X