صفحه اصلی > عراق ??

گز سکه در نمایشگاه بغداد

هم اکنون گز سکه در بغداد است. پس از هشت سال حضور متوالی در کشور عراق، امسال شرکت گز سکه برای دومین بار پیاپی در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی در بغداد حضور دارد. این نمایشگاه از تاریخ 26 بهمن تا 30 بهمن 1394 در محل نمایشگاه های بین المللی بغداد

جزئیات بیشتر