چاپ مقاله ISI تاثیر گز سین بیوتیک بر نتایج بارداری خانم های باردار در مجله LIPIDS آمریکا

واحد تحقیق و توسعه شرکت گز سکه با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان کارآمایی بالینی را مبنی بر تاثیرات گز سین بیوتیک بر نتایج بارداری خانم های باردار انجام داد. مقاله این پژوهش با عنوان زیر در مجله Lipids آمریکا به چاپ رسید. [...]

بیشتر بخوانید

یک خبر خوب

مقاله ISI مربوط به اثرات گز سین بیوتیک شرکت گز سکه با ضریب تاثیر چهار (IF) در ژورنال Clinical Nutrition کشور اسپانیا که سومین مجله معتبر دنیا در حوزه تغذیه میباشد، پذیرفته شد. این مقاله حاصل نتایج کارآزمایی بالینی بررسی اثرات گز سین بیوتیک شرکت گز [...]

بیشتر بخوانید
X