تفاهم نامه همکاری

آیین امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری علمی و کاربردی فی مابین اتحادیه صنف گز وشیرینی اصفهان و دانشگاه  جامع علمی کاربردی– واحد عتیق

تفاهم نامه ی علمی و کاربردی اتحادیه صنفی گز و شیرینی اصفهان با دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز عتیق هر چند دیر و در پی مدتها پیگیری از سوی دو طرف منعقد شد ولی چشم اندازی روشن برای ارتقا و توسعه پایدار کسب و کارهای این حوزه را نوید می دهد. چاپ نشریه، طراحی کارگاه های آموزشی مفید واثرگزار، تبادل نیروی انسانی مجرب و خلاق، اجرای طرح های پژوهشی علمی و کاربردی، حداقل های این تفاهم نامه است. به زودی تغییرات بزرگ و زیربنایی در این اتحادیه شروع خواهد شد. از هیئات مدیره اتحادیه و بویژه ریاست محترم جناب آقای شریفی، اعضای هیأت مدیره جنابان آقایان رهگذر، حجازی،رفیعیان و یزدانی برای همه تلاش و پیگیریهای مجدانه صمیمانه متشکریم. از جناب آقای بدیعی از کارشناسان مجرب و معتمد اتحادیه و و دو بزرگوار از ستاد استانی دانشگاه جامع جنابان آقایان وفادار و حسن زاده برای حضور و همراهی در این نشست متشکریم. به امید بهبود مستمر این ارتباط.

مرکز علمی کاربردی عتیق

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X