شیمی آزمایشگاهی

بدون کنکور و با پایین ترین شهریه در رشته های مهارتی مقاطع کاردانی و کارشناسی در مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق دانشجو شوید

 

تعداد واحد: 73(21 عمومی و 52 اصلی)

هدف: با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع غذایی به طور کلی در ساختار اقتصادی، اجتماعی، و بهداشتی کشور و لزوم استفاده مفید از آنها و تنوع تخصص های لازم در اداره، تولید و کنترل این صنایع و کمبود افراد کارآمد در زمینه ی شیمی آزمایشگاهی، اجرای این دوره حائز اهمیت بوده و از ضرورت خاصی برخوردار است.

مهارت های قابل کسب:

سرپرستی آزمایشگاه های غذایی

سرپرستی آزمایشگاه های کنترل کیفی در صنایع غذایی

انجام محاسبات مقدماتی جرم و انرژی

انجام آزمایشهای مختلف با استفاده از دستگاه های مدرن در گرایش های مختلف صنایع غذایی

آینده شغلی

سرپرست آزمایشگاه غذایی

کاردان آزمایشگاه غذایی

کاردان کنترل کیفی پژوهشی

سرپرست کنترل کیفیت در هر یک از آزمایشگاه های غذایی

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X