گرد همایی مدیران آموزشگاههای آزاد صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای استان اصفهان با مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

گرد همایی مدیران آموزشگاههای آزاد صنایع غذایی و خدمات تغذیه ای استان اصفهان با مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

در این نشست که در روز سه شنبه 15 مرداد ماه 98 در سالن اجتماعات عتیق برگزار شد ضمن بیان رسالت مرکز و معرفی رشته ها و
حوزه های شغلی مربوطه، کلیه زمینه های همکاری مابین آموزشگاه های صنایع غذایی و مرکز عتیق مطرح و بررسر ی گردید

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X