گز شکلاتی گز سکه از محصولات سالم و مفید

گز شکلاتی حاوی مقادیر قابل توجهی پتاسیم و فسفر است که این عناصر در عملکرد حافظه و تقویت آن موثر هستند.

حقایق تغذیه‌ای گز سکه شکلات بار پسته عبارتند از: ارزش روزانه براساس رژیم غذایی ۲۰۰۰ کیلو کالری می باشد – چربی کل کمتر از ۶۵ گرم – اسیدهای چرب اشباع کمتر از ۲۰ گرم – سدیم کمتر از ۲۴۰۰ میلی گرم – کربوهیدرات کل ۳۰۰ گرم – کالری در هر ۱۰۰ گرم ماده غذایی ۵۱۸ کیلو کالری– کالری حاصل از چربی در هر ۱۰۰ گرم ماده غذایی ۲۷۹ کیلو کالری – حاوی ۶۵/۴۱۵ کیلو کالری انرژی در هر۱۰۰ گرم

عصرانه ای بسیار مناسب نوش جان       

 

X