گز سالم با کیفیت با چهار مغز شکلاتی پاکتی

گز چهار مغز شکلاتی با مغز بادام، پسته، فندق و گردو عصرانه ای دلچسب و مناسب که با چایی نوش جان کنید.

در ضمن به خاطر وزن کم به صرفه می باشد و لازم نیست هزینه ی زیادی پرداخت کنید.

X