گواهینامه ها و افتخارات شرکت دانش بنیان گز سکه

تندیس روز جهانی غذا (1396)

تندیس همایش تجلیل از کارخانجات برتر صنایع غذایی (1396)

تندیس همایش تجلیل از کارخانجات برتر صنایع غذایی (1395)

گواهینامه پذیرش در بازار سهام فرابورس

تقدیرنامه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به پاس کسب عنوان برتر صنایع غذایی (1395)

تقدیرنامه دانشگاه اصفهان (1395)

تقدیرنامه شبکه بهداشت و درمان (1395)

تقدیرنامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر (1395)

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

گواهی تحقیق و توسعه
گواهی تحقیق و توسعه از سارمان صنایع و معادن استان اصفهان (1385)
گواهینامه ثبت اختراع گز بدون شکر
گواهینامه ثبت اختراع گز بدون شکر (1385)
واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان سال 85
تندیس واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان (1385)
مجوز واحد فناوری
مجوز واحد فناوری از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
واحد نمونه سال
تقدیرنامه واحد نمونه سال از طرف انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
لوح تقدیر
لوح تقدیر واحد نمونه سال (1383) از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان
لوح تقدیر وزارت صنایع - گز استویا
لوح تقدیر وزارت صنایع برای تولید گز بدون شکر با گیاه استویا
لوح تقدیر نقش تحقیق و توسعه در افزایش یهره وری سازمانی
تندیس نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره وری سازمانی (شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان)
لوح تقدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
لوح تقدیر انتخاب به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
تندیس همایش نقش تحقیق و توسعه
تندیس همایش نقش تحقیق و توسعه (1388)
واحد برترصنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان سال 88
تندیس واحد برترصنایع غذایی و بهداشتی استان اصفهان (1388)
تندیس سازمان توسعه تجارت ایران
تندیس سازمان توسعه تجارت ایران
واحد تولیدی نمونه در سال همت مضاعف و کار مضاعف
تندیس واحد تولیدی نمونه در سال همت مضاعف و کار مضاعف (سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) 1389
واحد نمونه کیفیت سال 89
تندیس واحد نمونه کیفیت (1389)
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
FDA Certificate
FDA Certificate گواهینامه FDA
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (1386)
صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال1389
گواهینامه صادرکننده نمونه استان اصفهان (1389)
تندیس همایش ملی روز جهانی غذا سال 1391
تندیس همایش ملی روز جهانی غذا ( 1391)
لوح تقدیر صادر کننده نمونه استانی 1391
لوح تقدیر صادر کننده نمونه استانی از سوی استانداری اصفهان (1391)
تندیس صادر کننده نمونه استانی 1391
تندیس صادر کننده نمونه استانی (1391)
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت از سوی سازمان غذا و دارو 
تقدیرنامه از دانشگاه صنعت
تقدیرنامه مدیرعامل شرکت گزسکه
تقدیرنامه از شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم
تقدیرنامه  شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم
 کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استانی در سال 1391 در گروه صنایع غذایی
کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استانی در سال 1391 در گروه صنایع غذایی
تندیس یادمان تجلیل از واحد نمونه در حوزه تحقیق و توسعه
تندیس یادمان تجلیل از واحد نمونه در حوزه تحقیق و توسعه (1392)
کارفرمای نمونه
تقدیرنامه کارفرمای نمونه از سازمان تامین اجتماعی (1393)
لوح تقدیر جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
لوح تقدیر جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
تندیس جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
تندیس جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی کوهرنگ
تندیس محصول نمونه استان (پروگز) 1393
تندیس محصول نمونه استان (پروگز) 1393
لوح تقدیر محصول نمونه استان
لوح تقدیر محصول نمونه استان از سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان
 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X